Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng MB thành: Vốn điều lệ của Ngân hàng MB là 45.339.861.330.000 đồng.

Ngân hàng MB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi trên.

Ngân hàng MBBank tăng vốn điều lệ lên hơn 45.000 tỷ đồng
Ngân hàng MBBank tăng vốn điều lệ lên hơn 45.000 tỷ đồng. Ảnh: T.L

Mới đây, MBBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm của ngân hàng. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động ngân hàng mẹ đạt 23.800 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 36% so với cùng kỳ, thu thuần từ dịch vụ tăng chậm 6% so với cùng kỳ với phí từ hoạt động tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp giảm và thu thuần từ bảo hiểm giảm.

Lợi nhuận trước thuế 8 tháng 2022 ngân hàng mẹ đạt 14.500 tỷ đồng, so với gần 10.000 tỷ đồng cùng kỳ 2021. Tổng lợi nhuận 8 tháng của các công ty con đạt gần 2.000 tỷ đồng, trong đó MCredit đạt gần 800 tỷ đồng./.