oceanbank

Ngân hàng Nhà nước đã mua lại toàn bộ 100% cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank với giá 0 đồng, chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các cổ đông hiện hữu. Ảnh: T.L

Theo đó, sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, ngân hàng này sẽ có tên là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (gọi tắt là Ngân hàng Đại Dương).

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua hoạt động OceanBank bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại và vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại toàn bộ 100% cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank với giá 0 đồng, chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các cổ đông hiện hữu.

Đây là biện pháp can thiệp cần thiết của Nhà nước nhằm đảm bảo mục tiêu giữ ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, giúp Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu OceanBank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của OceanBank sang tổ chức tín dụng khác.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, Ngân hàng Đại Dương sẽ có vốn điều lệ trên 4.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành.

Theo đó, VietinBank được quyền góp vốn, mua cổ phần bắt buộc tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt... Cùng với đó Ngân hàng Nhà nước đã điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ VietinBank sang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Đại Dương.

Trong đó, ông Đỗ Thanh Sơn, Giám đốc Chi nhánh 11 thuộc VietinBank thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương trong vòng 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Đây cũng là trường hợp ngân hàng cổ phần thứ 2 được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, sau Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNBC)./.

Đỗ Huyền/TTXVN