Theo công văn này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6745/VPCP-CN ngày 31/8/2023 của Văn phòng Chính phủ trong tháng 11/2023.

Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo kết quả gói tín dụng nhà ở xã hội
Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo kết quả gói tín dụng nhà ở xã hội. Ảnh: T.L
Có 5 chương trình cho vay nhà ở từ Ngân hàng Chính sách xã hội Đề xuất cho rút bảo hiểm xã hội một lần qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Hồi giữa tháng 11/2023, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cuộc họp với các doanh nghiệp bất động sản. Khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn theo dõi, bám sát tình hình triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng để phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình, góp phần thúc đẩy việc đầu tư, xây dựng cũng như mua nhà ở xã hội của người dân.

Trước đó vào cuối tháng 10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 993/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Công điện 993, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng rà soát kỹ các thủ tục, điều kiện cho vay thuận lợi thông thoáng, kiểm soát được và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ./.