Oceanbank

Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Ảnh: TL

Thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đặt Oceanbank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi Oceanbank không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại yếu kém của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của Luật các TCTD, Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Oceanbank.

Việc trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của Oceanbank giúp Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu Oceanbank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của Oceanbank sang các tổ chức tín dụng khác.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của Oceanbank; chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Oceanbank.

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành Oceanbank. Ngân hàng Nhà nước khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Oceanbank sẽ được đảm bảo.

Một số ý kiến cho rằng, quyết định này không tạo bất ngờ trên thị trường ngân hàng và thị trường chứng khoán. Bởi quyết định này chỉ hiện thực ý kiến phát biểu trước báo giới của một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trước đó.

Cùng với đó, với quyết định điều chuyển “tướng” của Vietinbank từ TP. Hồ Chí Minh tham gia vào lãnh đạo chủ chốt của Oceanbank trong thời gian gần đây, thì cơ quan chủ quản đã phần nào đã thể hiện quyết tâm trên.

Trước đó, trong buổi sáng 25/4, OceanBank cũng đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 tại Hải Dương. Điểm đáng chú ý nhất tại ĐHCĐ này là đã thông qua thông qua phương án bán 100% vốn cho Ngân hàng Nhà nước với giá 0 đồng. Như vậy, OceanBank là trường hợp thứ hai trên thị trường được NHNN mua lại với giá 0 đồng.

Trước đây không lâu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có Quyết định số 589/QĐ-NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2015./.

Duy Thái