Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan thuế
Agribank là 1 trong 5 ngân hàng thí điểm triển khai việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế. Ảnh: Agribank

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội đã đưa ra quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản; trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế; quy định về cưỡng chế, phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Ngoài ra, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài Nghị định 117 cũng đưa ra nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các TCTD trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Điều 81 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đưa ra quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Trước đó, Công văn 1305/TCT-KK ngày 26/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126 cũng có yêu cầu, hướng dẫn các TCTD cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126.

Theo công văn này, cơ quan thuế yêu cầu các TCTD cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế, tên chủ tài khoản, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản thanh toán. Tài khoản thanh toán thuộc phạm vi cung cấp là tài khoản theo quy định của Luật Các TCTD. Thông tin sử dụng để đối chiếu, cung cấp thông tin là mã số thuế hoặc số giấy tờ.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã thí điểm triển khai việc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế với 5 ngân hàng thương mại là BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Agribank.

Tổng cục Thuế cho biết, các thông tin luôn được đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai thí điểm. Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế do 5 ngân hàng thương mại cung cấp. Với giải pháp mã hóa, lưu trữ thông tin số hiệu tài khoản thanh toán tiếp nhận từ các ngân hàng, các thông tin người nộp thuế đều được bảo đảm an toàn bảo mật.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định Nghị định 126, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng phối hợp với Bộ Tài chính về việc kết nối cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch của tổ chức cá nhân. Việc triển khai thực hiện đã được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn đầy đủ.