Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã công bố bảng lãi suất mới với lãi suất tiền gửi 1 tháng tại quầy tính lãi cuối kỳ đã tăng từ 3,7%/năm lên 4%/năm. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi 1 năm vẫn được ngân hàng này giữ nguyên mức 6,2%/năm.

Nhiều ngân hàng thương mại nâng lãi suất huy động tiền gửi
Động thái điều chỉnh lãi suất của một số ngân hàng diễn ra sau khi NHNN có quyết định tăng trần lãi suất tiền gửi. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước tăng 1% một số khoản lãi suất điều hành Ngân hàng Nhà nước kêu gọi các ngân hàng thương mại giữ ổn định lãi suất cho vay

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) tăng lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng từ mức 3,4%/năm lên 3,7%/năm; lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng được ngân hàng này điều chỉnh tăng từ 5,5%/năm lên 5,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới, với mức tăng khoảng 0,8-1,3%/năm ở một số kỳ hạn. Cụ thể, đối với hình thức gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng của Vietcombank tăng lên 4,1-4,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng lên lên 6,4%/năm…

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng vừa cập nhật biểu lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng cho khách hàng cá nhân tăng từ 3,1% lên 4,1%; 6 tháng tăng từ 4% lên 4,4%...

Việc điều chỉnh lãi suất của một số ngân hàng thương mại sau khi NHNN đã có Quyết định số 1607/QĐ-NHNN (ngày 22/9/2022) về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

Quy định của NHNN về điều chỉnh trần lãi suất huy động

Theo Quyết định số 1607/QĐ-NHNN 2022, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng tăng từ mức 0,2%/năm lên 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.