nguyễn như quỳnh

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa cho ông Nguyễn Như Quỳnh. Ảnh: Đức Minh

Được biết, ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, là tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kobe (Nhật Bản); Thạc sĩ Chính sách tài chính công, Trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản); Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Ông Nguyễn Như Quỳnh có trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo Viện Chiến lược và chính sách tài chính, ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Phạm Đức Thắng cho biết, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao ông Nguyễn Như Quỳnh về trình độ chuyên môn, hy vọng ông Nguyễn Như Quỳnh phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã có trong thời gian qua, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Chiến lược và chính sách tài chính hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Bộ Tài chính giao.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Như Quỳnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính với cá nhân ông. Đồng thời bày tỏ cố gắng học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cùng với Viện Chiến lược và chính sách tài chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Tài chính giao, trước mắt là tập trung vào hoàn thiện chiến lược chính sách tài chính của ngành Tài chính, trọng tâm nghiên cứu, xây dựng chính sách tài chính phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, công tác điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính./.

Đức Minh