USD

Ảnh minh họa

Trong công văn Bộ Tài chính gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra các trường hợp sử dụng nợ công lãng phí, không hiệu quả và xác định trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức nếu có sai phạm, Bộ Tài chính cho biết:

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay và bảo lãnh vay của Chính phủ luôn được Bộ Tài chính quan tâm triển khai thực hiện và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về nợ công.

Tính từ năm 2011 đến nay, liên quan đến quản lý, sử dụng nợ công, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra Dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

Kiểm tra 17 dự án xi măng sử dụng vốn vay được Chính phủ bảo lãnh;

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng vốn ODA tại các dự án của thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải;

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý nợ công và công tác quản lý, sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài;

Thanh tra 16 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ…

Qua thanh tra, Bộ Tài chính đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng nợ công đó là:

Tại một số dự án, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt so với phê duyệt lần đầu, ảnh hưởng tới kế hoạch và phương án trả nợ của các dự án, tác động đến việc tăng nợ công.

Riêng đối với việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại một số tỉnh qua rà soát nhận thấy, nhiều chủ đầu tư áp sai đơn giá, định mức làm tăng dự toán các gói thầu dẫn đến phải giảm trừ giá trị nghiệm thu thanh toán.

Một số dự án sử dụng vốn vay kém hiệu quả, không trả được nợ, phải tái cơ cấu tài chính hoặc chuyển sang cơ chế Nhà nước đầu tư vốn hoặc sử dụng vốn vay còn dàn trải, nhiều dự án chậm tiến độ, có dự án hoàn thành nhưng không đạt mục tiêu đề ra.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính đã kiến nghị các tập thể, cá nhân liên quan chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm.

Đồng thời, từ những phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, Bộ Tài chính đã có nhiều kiến nghị xử lý về tài chính; sửa đổi, bổ sung chính sách chế độ liên quan đến quản lý nợ công.

Năm 2015, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chủ trì soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/02/2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn trái phiếu Chính phủ ngay từ đầu năm để phù hợp với thời điểm giao dự toán NSNN.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó có việc quản lý, sử dụng nợ công.

Hoàng Minh