Từ năm 2010-2013, Sở Giáo dục – Đào tạo làm chủ đầu tư thực hiện 24 dự án, công trình nước sạch và nhà vệ sinh trường học; tổng dự toán được duyệt của 24 công trình trên 9,1 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách gần 6,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và phần vốn đối ứng các trường.

Qua thanh tra 24 công trình, Đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm trong lập dự toán tính tăng khối lượng đắp cát nền móng công trình, xây tường, đổ bê tông lanh tô, trát tường và láng nền sàn của hạng mục nhà vệ sinh; tính tăng khối lượng ván khuôn, không thi công hạng mục ốp đá hoa cương, ống thép tráng kẽm, chênh lệch đơn giá nhân công, không thi công phễu thu nước, dây dẫn cấp điện vào máy bơm… với tổng giá trị gần 317 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán của 24 công trình cũng cao hơn quy định gần 42 triệu đồng. Trong đó, đoàn Thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền lớn nhất ở các công trình thuộc Trường Tiểu học Tịnh Kỳ 33 triệu đồng, Tiểu học Mỏ Cày 34,6 triệu đồng, Trường THCS Nghĩa Hiệp 39 triệu đồng, Trường Tiểu học Đức Thắng 25,9 triệu đồng…

Về xử lý các sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm nộp vào ngân sách. Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư và Giám đốc ban quản lý dự án, các phòng ban và các cá nhân thuộc sở về các sai phạm nêu trên. Sở Kế hoạch - Đầu tư kiểm điểm rút kinh nghiệm trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án chưa sâu sát, chưa phát hiện những bất cập của hồ sơ dự án. Sở Xây dựng phải xem xét cụ thể những sai phạm của các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đã có sai phạm để xem xét áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật…

Chiều 21/10, ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Ngãi cho biết: Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng tổ chức thu hồi số vốn sai phạm và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các phòng, ban, cá nhân thuộc Sở xong trước ngày 23/10./.

Theo TTXVN