Trước tình hình biến động mạnh của giá vàng, Thủ tướng đã nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, tăng cường thanh tra kiểm tra các sai phạm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục rà soát Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng. Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vàng thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) kết nối với cơ quan thuế trước ngày 15/6/2024, nếu không sẽ bị rút giấy phép.

Quảng Ngãi siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Cục Thuế Quảng Ngãi đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Ảnh: TL

Với sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Thủ tướng và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng trong thời gian tới dự kiến sẽ có những bước chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Tổng cục Thuế, UBND tỉnh cũng đã có nhiều chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Cục Thuế Quảng Ngãi đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, thường xuyên yêu cầu các chi cục thuế rà soát, báo cáo tình hình quản lý, các vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ.

Kết quả rà soát, đánh giá cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 221 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý với số liệu kê khai và nộp thuế năm 2023 đạt hơn 10,5 tỷ đồng; các chi cục thuế đã tích cực triển khai nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế, tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế.

Tuy nhiên, theo Cục Thuế Quảng Ngãi, kết quả đạt được chưa cao, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: khi mua vàng đại đa số người dân chưa có thói quen lấy hóa đơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp bán hàng không xuất hóa đơn bán hàng mà chỉ lập hóa đơn hợp thức hóa đầu ra để khai thuế.

Hình thức thanh toán hàng hoá mua vào, bán ra của các doanh nhiệp kinh doanh vàng bạc chủ yếu bằng tiền mặt, khó kiểm soát, quản lý… Vì vậy, doanh thu và số thuế phải nộp giảm đi rất nhiều so với thực tế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Từ đó, một số giải pháp được đề xuất như: tuyên truyền các chính sách, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và cơ quan ban ngành có liên quan; đẩy mạnh triển khai HĐĐT từ máy tính tiền; tiến hành kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, phân tích hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế; phân tích rủi ro để chọn ra những doanh nghiệp có doanh thu và số thuế phải nộp năm sau giảm nhiều so với năm trước, yêu cầu doanh nghiệp giải trình để thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp theo quy định nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế…/.