Quảng Ninh: Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại Canaval Hạ Long 2024

Ngày 10/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Quảng Ninh: Năm 2025, phấn đấu thu nhập vùng nông thôn đạt trên 100 triệu đồng/người/năm
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế An.

Từ 1 đồng ngân sách huy động được 5 đồng ngoài ngân sách

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Trong 3 năm triển khai thực hiện các CTMTQG đã đạt được những thành quả rất tích cực.

Quảng Ninh là tỉnh được trung ương giao tự cân đối ngân sách địa phương thực hiện các CTMTQG, 3 năm qua tỉnh đã huy động nguồn lực rất lớn, trên 118.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các CTMTQG. Điểm nổi bật và khác biệt của Quảng Ninh là ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp và vốn ngân sách nhà nước lồng ghép chỉ chiếm khoảng 16%, còn vốn tín dụng và xã hội hóa chiếm tới 84%.

Như vậy, từ 1 đồng ngân sách nhà nước, Quảng Ninh thu hút được 5 đồng ngoài ngân sách để thực hiện mục tiêu nâng cao được chất lượng đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tỉnh chủ động quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò chủ động của các địa phương, đồng thời với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị.

Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, trong số 25 chỉ tiêu cụ thể thuộc 10 nhóm mục tiêu đến năm 2025, đến nay có 11 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đã đạt, 5 chỉ tiêu đã đạt từ 76,9% - 99,4% và đang trong đúng lộ trình để đạt vào năm 2024 và năm 2025.

Tính đến hết năm 2023, riêng thu nhập bình quân đầu người tại 67 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đã đạt 73,348 triệu đồng/người/năm; tăng 1,7 lần so với năm 2020; cao hơn khoảng 1,23 lần so với thu nhập bình quân đầu người cả nước và cao hơn khoảng 2,8 lần so với mục tiêu chung đến năm 2025 của cả nước về nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước kịp thời thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ 100% kinh phí cấp thẻ BHYT cho người dân sinh sống tại các xã mới ra khỏi vùng khó khăn và người đang sinh sống tại các xã, thôn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn đến hết năm 2025; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số có BHYT đạt trên 98%; 100% số xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và nâng cao điều kiện, cơ sở vật chất khám chữa bệnh cho nhân dân (vượt tiến độ trước 02 năm).

Tuy nhiên, nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện cũng được chỉ ra như:

Kết quả thực hiện nghị quyết thông qua các chương trình mục tiêu mặc dù đạt kết quả nổi bật song vẫn có mặt có việc hạn chế. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, việc liên kết trong sản xuất chưa nhiều, sản phẩm nông nghiệp, OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) ít và chưa ổn định, khâu bảo quản, chế biến sâu chưa phát triển nên hiệu quả sản xuất không cao.

Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn, miền núi còn khoảng cách đáng kể so với các khu vực khác của tỉnh. Kết quả xây dựng nông thôn mới trong tỉnh có sự chênh lệch giữa các địa phương; ở một số nơi tiêu chí, chỉ tiêu chưa cao, chưa thật sự bền vững. Giữ gìn bản sắc văn hóa được quan tâm song có nhiều nơi chưa hiệu quả...

Phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong năm 2024

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung và 100% các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 06-NQ/TU và các CTMTQG trên địa bàn tỉnh cả giai đoạn 2021-2025 ngay trong năm 2024, trong đó tập trung củng cố, nâng chất các chỉ tiêu đã đạt, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, nhất là chỉ tiêu về nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng nông thôn đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

Đồng thời, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Trên cơ sở phân tích cơ cấu nguồn thu nhập của người dân từ báo cáo khảo sát của Cục Thống kế tỉnh Quảng Ninh, xác định giải pháp cụ thể với địa chỉ đến xã, thôn để thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng nông thôn theo cơ cấu nguồn thu nhập, phù hợp với lợi thế của từng địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; phát triển kinh tế du lịch nông thôn.

Quảng Ninh: Năm 2025, phấn đấu thu nhập vùng nông thôn đạt trên 100 triệu đồng/người/năm
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Dũng

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khẳng định: Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ, với sự đồng thuận, trách nhiệm cao của cộng đồng, xã hội và của mỗi người dân, tin tưởng rằng: “Trong thời gian tới chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/TU, Đề án 409 và các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025 đã được biểu dương, khen thưởng./.