hq

Ảnh minh họa

Trình bày Báo cáo Giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) trước khi ấn nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, cơ bản các vị ĐBQH thảo luận trước đó đều tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình.

Những đóng góp của ĐBQH vào một số nội dung, điều, khoản cụ thể đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội.

Về chính sách hải quan, các ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với chủ trương xây dựng Hải quan Việt Nam trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung các quy định nhằm bảo đảm cho hoạt động của Hải quan ngày càng công khai, minh bạch hơn. Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung này và được thể hiện tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo Luật.

Về ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 12 nhiệm vụ của Hải quan trong phòng, chống gian lận thương mại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định tại Điều 12 là nhằm khẳng định những nhiệm vụ chính, trọng tâm của ngành Hải quan; việc Hải quan thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều này sẽ góp phần phòng, chống gian lận thương mại trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Hơn nữa, nếu liệt kê nhiệm vụ cụ thể thì sẽ không đầy đủ các nhiệm vụ mà ngành hải quan đang thực hiện.

Tại phiên biểu quyết, các đại biểu thống nhất nội dung của Điều 12 của Luật với nội dung: "Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".

Về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, ông Phan Trung Lý cho rằng, có ý kiến đề nghị bổ sung quyền của người khai hải quan được sử dụng hồ sơ hải quan điện tử để vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các bộ, ngành… Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm e khoản 2 nghĩa vụ người khai hải quan là phải bố trí phương tiện để phục vụ cho việc kiểm tra trong trường hợp được kiểm tra thực tế hàng hóa tại công trình, nơi sản xuất.

Trước những ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu các ý kiến nêu trên và chỉnh lý cụ thể tại điểm đ khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 18.

Về kiểm tra sau thông quan, có ý kiến cho rằng thời gian kiểm tra sau thông quan 5 năm là quá dài, có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ý kiến khác đề nghị quy định thời hạn kiểm tra sau thông quan là 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với doanh nghiệp thuộc khoản 1 Điều 78; đối với doanh nghiệp thuộc khoản 2 Điều 78, thời hạn kiểm tra sau thông quan là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Xuất phát từ việc thay đổi phương thức quản lý, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, kiểm tra sau thông quan sẽ là khâu chủ yếu và có vai trò hết sức quan trọng nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ quá trình tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

Vì vậy, việc xác định thời hạn kiểm tra sau thông quan là 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan là phù hợp với phương thức quản lý hải quan hiện đại cũng như năng lực thực hiện kiểm tra sau thông quan của tổ chức bộ máy hải quan. Với tinh thần đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho được giữ nội dung này như dự thảo Luật./.

Đức Minh