Trường hợp cần điều chỉnh Danh mục, Chính phủ trình UBTVQH quyết định

So với Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã bỏ 3 Điều; bổ sung 6 Điều; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 14 nội dung của các Luật liên quan; bổ sung Phụ lục số 01 quy định Danh mục các hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá; từng điều, khoản đã được hoàn chỉnh cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp.

Quốc hội quyết định Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Tất cả ý kiến các vị ĐBQH đã được tiếp thu, giải trình và thể hiện cụ thể trong Báo cáo tiếp thu, giải trình số 480/BC-UBTVQH15 ngày 22/5/2023 với dung lượng 112 trang.

Dự thảo Luật cơ bản thể hiện ý kiến đa số các vị ĐBQH, bảo đảm tính khả thi, minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế. Trên cơ sở tiếp tục lắng nghe ý kiến các vị ĐBQH thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 này, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật để bảo đảm Luật được thông qua sẽ phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Tại Kỳ họp thứ 4, Chính phủ trình Dự thảo Luật, trong đó giao Chính phủ quyết định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Tuy nhiên, qua ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH thấy rằng, giá là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến từng người dân, doanh nghiệp, ổn định thị trường, do đó các hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá cần được quy định cụ thể trong Luật nhằm tạo sự công khai, minh bạch, hạn chế tối đa sự can thiệp từ cơ quan quản lý nhà nước đến quy luật cung - cầu.

Vì vậy, để đúng với chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử, nhưng vẫn đáp ứng tính linh hoạt, kịp thời, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, theo đó: giữ như quy định của Luật hiện hành, Quốc hội quyết định Danh mục. Trường hợp cần điều chỉnh, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định. Ngoài ra, bổ sung Phụ lục 01 quy định cụ thể những mặt hàng bình ổn giá, bảo đảm công khai, minh bạch; chỉnh lý các quy định có liên quan tại các điều, khoản khác để đảm bảo tính tương thích.

Về Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến từng bộ, ngành liên quan; rà soát thận trọng; đánh giá cụ thể từng mặt hàng trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Đến nay, Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm 10 mặt hàng, bao gồm: xăng, dầu thành phẩm; khí dầu mỏ hóa lỏng; sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; sữa dành cho người cao tuổi; thóc tẻ, gạo tẻ; thịt lợn (thịt heo); phân đạm, phân DAP, phân NPK; thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giữ quy định về giá trần, bỏ quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không nội địa

Về định giá, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung nhiều quy định về định giá của Nhà nước tại Mục 2 Chương IV nhằm bảo đảm minh bạch; có cơ chế bảo vệ người làm công tác định giá khi đã tuân thủ đúng pháp luật và hoàn thiện như sau: Kết cấu lại các quy định.

Đối với một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan ban hành phương pháp định giá. Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, đã bổ sung các quy định chi tiết về: thẩm quyền, hình thức định giá và được thể hiện tại Danh mục kèm theo Dự thảo Luật.

Quốc hội quyết định Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá
Quan điểm của Chính phủ là đề nghị giữ quy định về giá trần và bỏ quy định về giá sàn đối với vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa.

Về Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát thận trọng từng mặt hàng tại Phụ lục 2. Các ý kiến ĐBQH đều cơ bản đồng thuận.

Riêng về dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa và dịch vụ hàng hải còn ý kiến khác nhau. UBTVQH cho biết, về dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, một số ý kiến cho rằng, không nên áp dụng giá trần vì dịch vụ này chưa thật sự phù hợp tiêu chí Nhà nước định giá. Ngoài ra không phù hợp nguyên tắc thị trường; giá trần do cơ quan quản lý Nhà nước quy định trong một số trường hợp thấp hơn chi phí đầu tư.

Việc điều chỉnh giá trần của Nhà nước thường rất chậm, thua lỗ lớn cho doanh nghiệp, làm mất đi nguồn lực, tài nguyên, nguồn thu NSNN của nhà nước. Quy định giá trần nhưng không có giá tối thiểu dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh…

Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ là đề nghị giữ quy định về giá trần và bỏ quy định về giá sàn đối với vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa. Đa số ĐBQH cũng tán thành việc cần giữ quy định về giá trần; bỏ quy định về giá sàn đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa.

UBTVQH cho rằng, việc giữ quy định về giá trần và bỏ quy định về giá sàn đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa là cần thiết.

Duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng, dầu: Nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn giá xăng, dầu. Một số ý kiến đề nghị không tiếp tục duy trì Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

UBTVQH cho rằng, trong điều kiện hiện nay nên duy trì Quỹ bình ổn giá xăng, dầu vì Quỹ bình ổn giá xăng, dầu là một trong những công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước, là biện pháp kinh tế, không phải là can thiệp hành chính.

Cũng theo UBTVQH, trong bối cảnh hiện nay việc bỏ Quỹ là chưa phù hợp vì thị trường xăng dầu của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường; quản lý, điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn thông qua giá cơ sở; chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước còn tương đối dài (hiện là 10 ngày); lượng dự trữ xăng dầu còn mỏng.

Thực tế cho thấy, khi giá xăng, dầu thế giới biến động thì Quỹ bình ổn đã phát huy vai trò “điều hòa”, góp phần giảm tần suất và mức điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu.

Tuy nhiên, UBTVQH cũng đề nghị cần đổi mới trong quản lý, điều hành giá mặt hàng xăng, dầu; đề cao tính công khai, minh bạch về thực trạng nguồn, việc sử dụng Quỹ, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong điều hành, đồng thời đánh giá kỹ việc thực hiện Nghị định 95/2021/NĐ-CP; sớm đưa giá xăng, dầu của Việt Nam hoàn toàn vận hành theo quy luật thị trường.