Vụ việc “trái phiếu Tân Hoàng Minh”: Ủy ban Chứng khoán thông tin về việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư Giám sát và chấn chỉnh các hoạt động về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Ủy ban Chứng khoán tiếp tục chủ động các giải pháp hỗ trợ thị trường phát triển ổn định

Theo đại biểu (ĐB) Lý Tiết Hạnh, thời gian qua thị trường chứng khoán, thị trường vốn có sự phát triển nhất định, tuy nhiên đã xuất hiện một số vụ việc, biểu hiện không lành mạnh trong thị trường.

Do đó, ĐB đề nghị Chính phủ tiếp tục giải quyết triệt để các vấn đề này. Cụ thể, các bộ, ngành cần rà soát các quy định của pháp luật về chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua sửa Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các nghị định liên quan.

Rà soát các quy định về thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu
ĐBQH Lý Tiết Hạnh: Cần có giải pháp phát triển cân đối thị trường vốn, tiền tệ.

ĐB Lý Tiết Hạnh cho rằng, cần có giải pháp phát triển cân đối thị trường vốn, thị trường tiền tệ, làm lành mạnh hóa thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn, thực hiện các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi của người tham gia thị trường, hạn chế tối đa các hành vi trục lợi.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về các lĩnh vực chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch thông tin cho người dân; trang bị kiến thức cần thiết cho người dân về lĩnh vực này.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cũng cho rằng, từ những vụ việc vừa qua cho thấy, cần phải theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, làm giá, thực hiện sai nghĩa vụ công bố thông tin, xử lý sai phạm nhưng không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm đối với xã hội và nền kinh tế càng phải cao.

“Bên cạnh đó, rà soát chính sách quản lý đối với các loại thị trường quan trọng này để tránh tình trạng lúc quá mở, lúc lại bóp nghẹt làm ảnh hưởng đến kênh dẫn vốn của nền kinh tế, để không xảy ra những quả bom về trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến hiệu ứng domino trong thị trường vốn”, ĐB Trịnh Xuân An nói./.