1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DA SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08.38405731 Fax: 08.38405733

2. Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất mua bán thuộc da, giả da; Mua bán nguyên phụ liệu sản xuất keo, keo thành phẩm;

+ Cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại, kinh doanh nhà; Đại lý ký gửi hàng hóa ….

3. Vốn điều lệ thực góp của công ty: 21.004.936.606 đồng (Hai mươi mốt tỷ bốn triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm lẻ sáu đồng).

4. Vốn của SCIC: 1.719.930.000 đồng (tương đương 8,19% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Da Sài Gòn.

6. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước)

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm: 16.350 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 171.993 cổ phần

- Số lượng mua tối đa: 171.993 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc

8.1 Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 08/08/2013 đến 16h00’ ngày 05/09/2013

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

- Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

- Công ty cổ phần Da Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

8.2 Nộp tiền đặt cọc:

Tiền đặt cọc nộp vào tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Số Tài khoản: 10201-000141311-3

Tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hà Nội

Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua …… cổ phần Công ty cổ phần Da Sài Gòn.

9. Nộp phiếu tham dự đấu giá

Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh: trước 16h00’ ngày 06/09/2013

Công ty cổ phần Da Sài Gòn: trước 09h30’ ngày 09/09/2013

10. Tổ chức đấu giá

- Thời gian: 09h00’ ngày 09/09/2013

- Địa điểm: Công ty cổ phần Da Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : từ ngày 09/09/2013 đến 16h00’ ngày 20/09/2013

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 09/09/2013 đến 16h00’ ngày 17/09/2013.

Đ.T