Giá chào bán thấp nhất dự kiến là 48.500 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cao nhất là 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động được dự kiến 654 tỷ đồng đến 810 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng nguồn tiền huy động, Sợi Thế Kỷ dự kiến rót 650 tỷ đồng vào công ty con Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX (thời gian thực hiện từ quý IV/2022 đến quý II/2023) và dùng 25 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

STK cũng cho biết, sẽ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện chào bán cổ phiếu. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 100%. Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 25/4/2022, tỷ lệ này đang dừng ở mức 12,39%.

Sợi Thế Kỷ thông qua việc chào bán hơn 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Sợi Thế Kỷ thông qua việc chào bán hơn 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Ảnh: T.L

Được biết trong tháng 8 tới, Sợi Thế Kỷ sẽ tiến hành chào bán 13,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, mỗi cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 5 quyền được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động là hơn 136 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Sợi Thế Kỷ dùng toàn bộ để tăng vốn cho UNITEX.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II/2022 của công ty đạt hơn 529 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuân sau thuế giảm nhẹ gần 2%, đạt hơn 69 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sợi Thế Kỷ lần lượt đạt 1.169 tỷ đồng và 145 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,6% và tăng 3,3% so với 6 tháng đầu năm 2021./.