Các quỹ ETF ngoại sắp thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2022. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/6, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/5.

Theo dự báo của SSI Research, các cổ phiếu SHB, NLG và VHC có thể được thêm vào FTSE Vietnam Index do đã đạt đủ các yêu cầu. Trong khi đó, APH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 31 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE ETF tại ngày 23/5 đạt 275 triệu USD. SSI Research đưa ra ước tính tỷ trọng danh mục FTSE Vietnam Index và giao dịch của FTSE ETF. Theo đó, SHB có thể được mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu. NLG và VHC sẽ được mua lần lượt 1,7 triệu cổ phiếu và hơn 700.000 cổ phiếu. Trong khi đó, hầu hết các cổ phiếu trong danh mục của FTSE ETF sẽ bị bán ra. APH được dự báo bán ra 1,5 triệu cổ phiếu.

SSI Research: Quỹ FTSE ETF có thể loại APH và thêm SHB, NLG và VHC vào danh mục quý II/2022

FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Nguồn: SSI Research.

Đối với MV Index Solutions (MVIS), quỹ này sẽ công bố kết quả cơ cấu danh mục quý II của chỉ số MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) vào 10/6. Đối với V.N.M ETF, quỹ sẽ giao dịch trong thời gian 13 -17/6.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 23/5, SSI Research dự báo sẽ không có cổ phiếu nào được thêm vào danh mục MVIS Vietnam Index ở kỳ cơ cấu lần này, trong khi đó ORS và APH có thể bị loại do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa.

Với giả định 2 cổ phiếu bị loại như trên, danh mục MVIS Vietnam Index sẽ có 56 cổ phiếu, trong đó có 42 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF ngày 23/5 đạt 404 triệu USD. SSI Research ước tính V.N.M ETF có thể 1,6 triệu cổ phiếu ORS và 1,5 triệu cổ phiếu APH. Các mã có thể bị bán ra mạnh còn có VIC (1,9 triệu cổ phiếu), HPG (3,4 triệu cổ phiếu), VJC (1,8 triệu cổ phiếu), KBC (2 triệu cổ phiếu).

SSI Research: Quỹ FTSE ETF có thể loại APH và thêm SHB, NLG và VHC vào danh mục quý II/2022
MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF. Nguồn: SSI Research.