Tăng trưởng quý I/2023 của TP. Hồ Chí Minh chỉ đạt 0,70%
Một góc trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Theo đó, khu vực nông lâm thuỷ sản có mức tăng 2,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 3,60%, trong đó công nghiệp giảm 0,85%, xây dựng giảm 19,80%; khu vực thương mại dịch vụ tăng 2,07%; thuế sản phẩm tăng 1,14%.

Có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm là: Vận tải kho bãi giảm 0,63%, thông tin và truyền thông giảm 2,70%, kinh doanh bất động sản giảm 16,20%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%.

5/9 ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá như: bán buôn, bán lẻ tăng 3,81%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,53%; dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng 6,68%; giáo dục và đào tạo tăng 7,01%; ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất (+24,34%) so với cùng kỳ.

9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 60,4% trong GRDP, chiếm 91,3% trong khu vực dịch vụ.

Cũng theo đánh giá của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong mức tăng trưởng chung 0,70% của kinh tế thành phố: Khu vực nông lâm thuỷ sản đóng góp 0,01 điểm phần trăm (tương đương 1,4%); khu vực công nghiệp và xây dựng làm giảm 0,79 điểm phần trăm; khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 1,33 điểm phần trăm; thuế sản phẩm đóng góp 0,15 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế, theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, xét theo giá hiện hành: Khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 20,1%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 66,2%; thuế sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,1%.