Theo đó, Tiểu ban thị trường nước ngoài của HBC sẽ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên.

Trường tiểu ban do ông Lê Viết Hiếu, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực đảm nhiệm. Ông Lê Viết Hiếu cũng là người vừa được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thành lập tiểu ban thị trường nước ngoài
Nợ phải trả của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang có gái trị lớn gấp khoảng 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: T.L
Tập đoàn Hòa Bình: Huy động 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu, cổ phiếu Có nên “lướt sóng” trong giai đoạn “bình thường mới”? SCIC bán đấu giá thành công 66,13% vốn điều lệ Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức

Các thành viên khác gồm ông Nguyễn Công Phú, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; ông Nguyễn Tường Bảo- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ông David Martin Ruiz- Thành viên Hội đồng quản trị kiểm Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thành lập tiểu ban thị trường nước ngoài
HBC là doanh nghiệp ngành xây dựng. Ảnh: T.L

Doanh thu và lợi nhuận giảm

Về tình hình kinh doanh của HBC thời gian qua, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2022 đạt hơn 50,2 tỷ đồng, giảm khoảng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 60,9 tỷ đồng, giảm hơn 10,4% so với nửa đầu năm 2021.

Theo kế hoạch, HBC cũng sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 8 tại TP.Hồ Chí Minh.

Các nội dung dự kiến sẽ đưa ra tại cuộc họp là thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, trình bày kế hoạch kinh doanh 10 năm tới…

Ngoài ra, một trong những nội dung cũng sẽ được đưa ra là xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, cán bộ trọng yếu và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dòng tiền kinh doanh âm

Về cơ cấu tài chính, nợ phải trả của HBC tại thời điểm 30/6/2022 đạt 14.432 tỷ đồng, lớn gấp gần 3,8 lần so với vốn chủ sở hữu cùng thời điểm. Trong nửa đầu năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HBC âm 1.365 tỷ đồng.