trai phieu chinh phu

Ảnh minh họa. Ảnh: TL

Cụ thể, qua HNX, Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 4.205 tỉ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.300 tỉ đồng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 329 tỉ đồng, UBND TP.Hà Nội huy động được 2.000 tỉ đồng.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kì hạn 3 năm nằm trong khoảng 6,25-6,30%/năm, 5 năm trong khoảng 6,40-7,20%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-8,00%/năm. So với tháng 7, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,30%/năm, kỳ hạn 5 năm, 15 năm giữ nguyên.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 8.2015, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 430 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 46,2 nghìn tỉ đồng, tăng 34,3% so với tháng 7.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

6 Tháng

14.760.000

1.555.659.340.000

4.4500 - YTM - 5.1508

2

9 Tháng

30.000.000

3.101.395.500.000

4.5006 - YTM - 5.3700

3

12 Tháng

42.066.666

4.611.495.444.278

4.8499 - YTM - 5.9001

4

2 Năm

87.726.986

9.216.838.672.460

5.0003 - YTM - 6.5001

5

3 Năm

84.738.000

9.301.843.922.000

5.5601 - YTM - 7.0502

6

3 - 5 Năm

31.500.000

3.276.207.500.000

5.9699 - YTM - 6.8000

7

5 Năm

50.900.000

5.420.141.000.000

6.0550 - YTM - 8.1619

8

5 - 7 Năm

360.000

39.184.200.000

7.9705 - YTM - 7.9705

9

7 Năm

6.000.000

681.154.000.000

7.2501 - YTM - 7.3500

10

7 - 10 Năm

11.935.000

1.373.658.300.000

6.5799 - YTM - 7.6500

11

10 Năm

22.867.439

2.447.530.732.217

7.3500 - YTM - 7.5500

12

10 - 15 Năm

31.010.000

3.448.778.500.000

7.6500 - YTM - 7.8600

13

15 Năm

17.000.000

1.737.026.000.000

7.6600 - YTM - 8.0999

Tổng

430.864.091

46.210.913.110.955

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 208 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 20,8 nghìn tỉ đồng, giảm 29,3% so với tháng 7. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh outright đạt hơn 5,6 nghìn tỉ đồng, repos đạt hơn 4,6 nghìn tỉ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,5 nghìn tỉ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 8,9 nghìn tỉ đồng.

Trên thị trường giao dịch tín phiếu kho bạc thứ cấp tháng 8.2015, khối lượng giao dịch tín phiếu outright đạt 7,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 737 tỉ đồng. Tháng 8, không có giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức repos./.

Duy Thái