xuất nhập khẩu

Hoạt động thông quan hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, trong quá trình tham gia xuất nhập khẩu, doanh nghiệp (DN) phản ánh, bên nước xuất khẩu thông báo đã gửi C/O điện tử nhưng hải quan Việt Nam chưa thấy được ngay trên hệ thống thông quan hàng hóa, hoặc khi Tổng cục Hải quan đã nhìn thấy C/O trên hệ thống nhưng cục hải quan lại không nhìn thấy thì DN rất mất thời gian chờ đợi để được chấp nhận C/O.

Có trường hợp hệ thống của hải quan trục trặc khiến tín hiệu thông quan tự động không được truyền từ hải quan làm thủ tục ra hải quan giám sát hoặc bộ phận dịch vụ cảng, do đó, cán bộ hải quan từng bộ phận yêu cầu DN chạy đi chạy lại kiểm tra, không tự liên hệ và xử lý với nhau.

Có trường hợp DN đã nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (nhập thức ăn chăn nuôi) nhưng phía hải quan không nhìn được kết quả này do mạng trục trặc. Khi đó, hải quan yêu cầu DN phải cung cấp bản giấy có dấu để thay thế bản trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nếu muốn giải phóng hàng.

Tuy nhiên, cơ quan chuyên ngành từ chối cấp vì họ không thể bố trí nhân lực “làm gấp đôi quy trình” sau khi đã hoàn thành xong việc cấp điện tử và DN ở giữa rất vất vả đế xin các kênh, mất thời gian công sức và chi phí lưu kho bãi.

Hồi đáp ý kiến của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với phản ánh bên nước xuất khẩu thông báo đã gửi C/O nhưng Hải quan Việt Nam chưa thấy được ngay trên hệ thống do các nguyên nhân sau:

Một là, do lỗi tại hệ thống của nước xuất khẩu hoặc lỗi kết nối giữa 02 nước gây ra tình trạng nước xuất khẩu báo đã gửi C/O điện tử nhưng thực tế C/O điện tử chưa ra khỏi hệ thống của nước xuất khẩu. Vì vậy, DN có thể thông báo đối tác liên hệ cơ quan liên quan của nước xuất khẩu để kiểm tra.

Hai là, một số trường hợp bị lỗi trong việc đồng bộ từ Cổng thông tin một cửa quốc gia sang Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan. Đối với các trường hợp này, Tổng cục Hải quan đã thực hiện hỗ trợ đồng bộ lại dữ liệu để cán bộ hải quan tra cứu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ và hỗ trợ DN thực hiện thủ tục.

Căn cứ các nguyên nhân nêu trên, trong trường hợp C/O form D điện tử hàng nhập khẩu không tìm thấy trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, đề nghị DN, các đơn vị liên quan phản ánh đến bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan tại số điện thoại 19009299 bấm phím 2 và gửi email về: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hỗ trợ và xử lý.

Đối với phản ánh Hệ thống của hải quan trục trặc khiến tín hiệu thông quan tự động bị ảnh hưởng, đề nghị đơn vị cung cấp thông tin về số tờ khai cụ thể để Tổng cục Hải quan có căn cứ kiểm tra (hiện tại hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan hoạt động bình thường).

Trong trường hợp nếu có vướng mắc, DN, các đơn vị liên quan phản ánh đến bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan tại số điện thoại 19009299 bấm phím 2 và gửi email về: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hỗ trợ và xử lý.

Đối với phản ánh DN đã nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, nhưng phía hải quan không nhìn được kết quả này do mạng trục trặc về mặt kỹ thuật.

Tổng cục Hải quan cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc bộ, ngành kết nối hệ thống DN và hệ thống của các bộ, ngành sang Cơ chế một cửa quốc gia.

Đối với các thủ tục hành chính đã triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố không yêu cầu DN nộp bản giấy đối với giấy phép, kết quả thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia./.

Ngọc Linh