Theo đó, Thủ tướng đã quyết định thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, cụ thể, cử ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay bà Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng được thành lập theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cơ cấu tổ chức tín dụng
Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cơ cấu tổ chức tín dụng. Ảnh: T.L

Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Phó Trưởng Ban thường trực); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Các thành viên là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề trong phạm vi Quyết định 689; giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương.

Tại các giai đoạn trước, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 454/QĐ-TTg ngày 13/3/2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2016 - 2020./.