trao quà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu thăm hỏi động viên công nhân lao động

Thủ tướng Chính phủ nhận được Kế hoạch số 335/KHPH-MTTW-TCTV ngày 25/8/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội, các tổ chức thành viên của mặt trận đã kịp thời hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19.

* Tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng với cả nước phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/8 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương, thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19”.

Trước mắt, Chương trình phấn đấu vận động ít nhất 1 triệu phần quà Đại đoàn kết với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Để đảm bảo tính cấp thiết, ngay sau khi phát động Chương trình vào ngày 25/8, Ban Cứu trợ Trung ương đã chuyển kinh phí phân bổ đợt 1 về các địa phương với số tiền 117 tỷ đồng. Đối với các phần quà là hàng hóa trị giá 70 tỷ đồng (30 tỷ đồng từ nguồn đóng góp, vận động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 40 tỷ đồng từ nguồn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) sẽ chuyển hỗ trợ trực tiếp đến các địa phương. Giá trị mỗi phần quà tối đa 300.000 đồng, mức cụ thể bằng với mức của từng địa phương đang thực hiện.

Những phần quà này sẽ được trao trực tiếp đến tay người đang gặp khó khăn, nhất là người nghèo, người yếu thế với thủ tục đơn giản nhất và thời gian nhanh nhất, phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Theo Chinhphu.vn