Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2023 của Tisco đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế quý IV đạt hơn 15,6 tỷ đồng, đảo chiều so với kết quả âm 16,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tisco: Lợi nhuận quý IV/2023 tăng, nhưng cả năm vẫn lỗ
Tisco: Lợi nhuận quý IV/2023 tăng, nhưng cả năm vẫn lỗ. Ảnh: T.L
SSI dự kiến vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 Công viên nước Đầm Sen: Lợi nhuận quý IV/2023 tăng nhờ lãi tiền gửi

Công ty cho biết, trong quý IV/2023, thị trường thép có những diễn biến tích cực, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép. Theo đó, sản lượng tiêu thụ thép cán đã tăng 46.458 tấn, tỷ lệ tăng 31,6% so với cùng kỳ.

Một số khoản chi phí trong quý IV/2023 cũng giảm so với cùng kỳ, chẳng hạn như chi phí quản lý giảm 67,6 tỷ đồng (do giảm chi phí lương và tiền thuê đất), chi phí tài chính giảm 13,4 tỷ đồng (một phần do hoàn nhập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư).

Mặc dù doanh thu quý IV tăng so với cùng kỳ, nhưng doanh thu lũy kế cả năm 2023 của Tisco vẫn sụt giảm, cụ thể năm 2023 chỉ đạt 9.531 tỷ đồng, trong khi năm 2022 đạt 11.699 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2023 vẫn ghi nhận mức âm 179 tỷ đồng, đây là mức thua lỗ nặng hơn khá nhiều so với mức lỗ 8,9 tỷ đồng trong năm 2022.

Về cơ cấu tài chính, Tisco hiện có vốn chủ sở hữu 1.705 tỷ đồng, trong khi đó nợ phải trả là 8.546 tỷ đồng, theo đó giá trị nợ lớn gấp khoảng hơn 5 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, riêng nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2023 có giá trị là 6.019 tỷ đồng, lớn gấp 2,7 lần giá trị tài sản ngắn hạn cùng thời điểm./.