vương đình huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TL.

Quốc hội cũng nghe và thảo luận về tờ trình của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng với ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Tuý, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong.

Tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Bình Minh- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chiều nay 7/4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm đối với một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh./.

Minh Anh