THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM

- Tên gói thầu: Mua sắm 6 máy vi tính để bàn, 1 máy chủ, 5 máy in.

- Tên dự án: Mua sắm 6 máy vi tính để bàn, 1 máy chủ, 5 máy in của Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM

- Nguồn vốn: Nguồn hiện đại hóa cơ sở vật chất năm 2015 của Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: bắt đầu từ 10h ngày 23/4/2015 đến 15h30 ngày 6/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM (số 123 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. HCM; điện thoại: 08-39326601/Fax 08-39326652).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15h30 ngày 6/5/2015 tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM (số 123 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. HCM)./.

PV