TP. Việt Trì đã có trên 700 doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thành công kê khai thuế qua mạng Internet Ảnh: Văn Giang

Theo đó, đối với chính sách, pháp luật thuế, Chi cục thuế TP. Việt Trì đã phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh những nội dung liên quan đến các sắc thuế mới sửa đổi, bổ sung như thuế: GTGT, TNDN, TNCN và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung.

Đối với nội dung kê khai thuế qua mạng Internet các kỹ thuật viên của Công ty BKAV đã hướng dẫn cụ thể về thủ tục triển khai, cách thức lắp đặt và vận hành việc nộp hồ sơ kê khai qua mạng đến cơ quan thuế được an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

Cho đến nay, trrên địa bàn TP. Việt Trì đã có trên 700 doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thành công kê khai thuế qua mạng Internet, mang lại rất nhiều tiện ích thiết thực cho người nộp thuế.

Theo kế hoạch phấn đấu, đến hết năm 2013, Chi cục thuế TP.Việt Trì sẽ triển khai cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế điện tử.

Đinh Văn Giang