Thuế Phú Thọ

Hội nghị tập huấn, triển khai hệ thống khai thuế điện tử qua mạng Internet và một số chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung vừa được tổ chức cho trên 70 giám đốc, kế toán trưởng các DN đóng trên địa bàn và toàn thể cán bộ công chức Chi cục thuế huyện Tam Nông.

Tại hội nghị, các chuyên viên của Cục Thuế tỉnh và kỹ thuật viên của Chi nhánh Viettel Phú Thọ (nhà cung cấp dịch vụ) đã giới thiệu về mục tiêu, lợi ích, đối tượng sử dụng dịch vụ, mô hình sử dụng, các bước thực hiện, trách nhiệm của cơ quan thuế và người nộp thuế trong quá trình triển khai, vận hành khai thuế điện tử qua mạng Internet. Đặc biệt, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Viettel Phú Thọ đã cảm kết đảm bảo việc nộp hồ sơ khai thuế của DN đến cơ quan thuế luôn an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

Đối với chính sách, pháp luật thuế, đơn vị đã phổ biến đến DN những nội dung liên quan đến các sắc thuế mới sửa đổi, bổ sung như thuế: GTGT, TNDN, TNCN và Luật Quản lý thuế để chủ động thực hiện.

Chi cục Thuế huyện Tam Nông là đơn vị cuối cùng của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai cho DN thực hiện khai thuế điện tử qua mạng Internet./.

Tin và ảnh: Văn Học