VIETTINBANK

Trụ sở VietinBank.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá được phát hành tại: Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí. Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank, 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Thời gian nhận Yêu cầu báo giá: Từ 9h00 ngày 4/1/2021 đến trước 9h00 ngày 14/1/2021 (trong giờ hành chính) tại tầng 1, Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank, 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

3. Thời gian mở Yêu cầu Báo giá: 9h30 ngày 14/1/2021 tầng 1, Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank, 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

Khi đến nhận Yêu cầu báo giá, nộp Báo giá yêu cầu đại diện các đơn vị tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân.

Trong trường hợp cần biết thêm thông tin liên quan đến Gói mua sắm, các đơn vị liên hệ theo địa chỉ: Bà Phạm Thị Thanh - Cán bộ Trung tâm Dữ liệu Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank; SĐT: 0243 9712 349, email: thanhpt@vietinbank.vn./.

VietinBank