Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

Các khách hàng quan tâm tham gia chào giá tìm hiểu về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa, Hồ sơ thiết kế của Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – nơi sử dụng số thiết bị mời chào giá tại Ban Quản lý Dự án Công ty mẹ của VIMICO, nhằm đảm bảo hàng hóa chào giá và cung cấp đạt chất lượng theo yêu cầu.

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá:

Từ 15h00 ngày 8/02/2018 đến 9h00 ngày 26/02/2018 (trừ ngày nghỉ) tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 10h00 ngày 9/02/2018 đến 09h30 ngày 26/02/2018 (trừ ngày nghỉ).

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được thông báo trên trang mạng điện tử website www.vimico.vn, website Thời báo tài chính Việt Nam www.thoibaotaichinhvietnam.vn, website Thời báo Kinh tế Việt Nam www.baogiay.vneconomy.vn và website của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam www.vinacomin.vn từ 15h00 ngày 8/02/2018 đến 9h00 ngày 26/02/2018./.

Xem toàn văn Thông báo chào giá tại đây./.

N.A