Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân trên 80 nghìn tỷ đồng cho hơn 2 triệu lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 247.970 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm 2020.

Vốn tín dụng chính sách đến cuối năm 2021 đạt hơn 256 nghìn tỷ đồng
Ông Dương Quyết Thắng - Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu tại hội nghị.
Nhìn lại chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước qua VDB giai đoạn 2006 - 2021 Dư nợ tín dụng và đầu tư của BIDV năm 2021 là 1,65 triệu tỷ đồng Kết quả giảm lãi suất, Agribank đứng đầu với hơn 5 nghìn tỷ đồng, VIB xếp cuối

Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 209.875 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch, với gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Đến 31/12/2021, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2021 đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 608,7 nghìn lao động, giúp hơn 2,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 37,5 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 1.357 doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh và trả lương cho hơn 379 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ông Dương Quyết Thắng - Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, gói tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 – 2023.

Ngân hàng cũng sẽ triển khai các chính sách tín dụng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025./.