anh moi

Hướng dẫn sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng. Ảnh: Gia Cư

Nội dung cơ cấu lại nợ bao gồm: thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất ở mức tối đa trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng TCTD tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ để hạn chế giao dịch trực tiếp mà vẫn tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

Đến nay, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với dư nợ gần 335 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 600 nghìn khách hàng, với dư nợ trên 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt các TCTD đã cho vay mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5 % so với trước dịch), với doanh số lũy kể từ 23/1/2020 đến nay đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho hơn 400 nghìn khách hàng .

Đáng chú ý, mặc dù không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 01 về hỗ trợ khách hàng bởi dịch Covid-19 nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện gia hạn nợ cho hơn 168 nghìn khách hàng, với dư nợ 4.187 tỷ đồng, cho vay mới trên 2 triệu khách hàng với số tiền 73.919 tỷ đồng./.

Gia Cư