Cụ thể, sau kiểm toán, tổng tài sản của ABBANK (mã ABB) tại cuối quý II/2023 đạt 154.346 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với trước kiểm toán do bổ sung thêm 2,3 tỷ đồng trong bút toán các khoản phải thu.

ABBank đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

ABBank đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Ảnh: TL

Tại bảng kết quả kinh doanh, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ABBANK sau kiểm toán tăng hơn 30 tỷ đồng, đạt 745 tỷ đồng do điều chuyển theo ý kiến kiểm toán từ mục thu nhập từ hoạt động khác.

Các chỉ số khác trong báo cáo bán niên soát xét không thay đổi, theo đúng báo cáo tài chính quý 2/2023 đã công bố.

Lợi nhuận trước thuế theo đó vẫn giữ ở mức 638 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ABBANK đạt 10.350 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo hướng dẫn tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được ABBANK kiểm soát ở mức 2,86%, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN. Các khoản nợ xấu đều được đảm bảo bằng tài sản có giá trị.

Đối với kế hoạch cải thiện hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng đang dồn lực thực hiện các hành động nhằm tăng số dư CASA; tăng trưởng tín dụng gắn với an toàn chất lượng tín dụng; tiếp tục sát sao trong công tác kiểm soát, quản trị, thu hồi và xử lý nợ xấu.

Đặc biệt, bám sát diễn biến và phối hợp, tuân thủ chặt chẽ các chính sách điều hành kinh tế, tiền tệ của Chính phủ và NHNN; quản trị chi phí hoạt động nói chung và chi phí nhân viên nhân viên nói riêng hiệu quả, hợp lý nhằm tương xứng với năng lực, giữ chân và thu hút nhân tài.

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, ABBANK tiếp tục tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng trong đại dịch.

Đến cuối tháng 7/2023, ABBANK đã cơ cấu cho gần 200 khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN, với dư nợ được cơ cấu đạt hơn 1.000 tỷ đồng.