Cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: NNK

Tiếp nhận tổng số trên 2,130 triệu hồ sơ điện tử qua Cổng một cửa quốc gia

Báo cáo tại hội nghị "Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023", do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 24/3, ông Nguyễn Xuân Ân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT, cho biết năm 2022, công tác cải cách hành chính của bộ và các đơn vị đã đạt được những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban 1899 là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ NN&PTNT trong kiểm tra chuyên ngành. Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT đã hoàn thành xây dựng, kết nối tổng số 29 thủ tục hành chính (100%) thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Tính từ năm 2015 đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận tổng số trên 2,130 triệu hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; đã xử lý, cấp phép 2,120 triệu hồ sơ. Riêng năm 2022, các đơn vị đã xử lý, giải quyết 508.000/510.000 hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia...

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành và hoàn thành 100% kế hoạch cải cách hành chính của bộ, cùng các nhiệm vụ kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của bộ và kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính đảm bảo yêu cầu tiến độ và hiệu quả.

Về cải cách hành chính, bộ đã thẩm định các nội dung quy định thủ tục hành chính tại 12 dự thảo thông tư và 62 thủ tục hành chính; tỷ lệ hoàn thành rà soát, đơn giản hóa 213%. Tổng số thủ tục hành chính đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32 thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Xuân Ân thừa nhận vẫn có một số mục tiêu về cải cách hành chính chưa đạt được như mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tình trạng chậm tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch vẫn chưa được khắc phục triệt để. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số đơn vị vẫn còn tình trạng trễ hạn, kiểm tra chuyên ngành còn sự chồng chéo giữa các đơn vị. Việc số hóa hồ sơ giấy tờ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính còn chậm...

Cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
Năm 2023, ngành nông nghiệp thực hiện cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Ảnh: TL

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

Phát biểu hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định, với những quyết tâm nỗ lực lớn của các đơn vị trong cải cách hành chính đã góp phần duy trì được đà tăng trưởng khá cao, toàn diện, các chỉ tiêu chính mà Chính phủ giao.

"Việc thực hiện được nhiều nhiệm vụ đã chứng minh sự tích hợp, hợp tác của các đơn vị, các thành viên trong bộ với nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Việc tiếp nhận, phản ánh của nhân dân, địa phương đã được các đơn vị kịp thời được giải đáp thỏa đáng..." - ông Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, năm 2023 Bộ NN&PTNT sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số từng bước hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện cần bám sát theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Ân cho biết thêm, trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2023 là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ, quy định kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Năm 2023, ngoài hoàn thiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, rà soát các vướng mắc ở thông tư đã ban hành để sớm sửa đổi tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã nhận được trên 50 văn bản có kiến nghị với 14 lĩnh vực cụ thể.