THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước

2. Tên gói thầu: “Trang bị thiết bị, phần mềm sao lưu dữ liệu dự phòng thiên tai, thảm họa”.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp (tại Quyết định số 469/QĐ-KBNN ngày 20/6/2014 của Tổng Giám đốc KBNN).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/7/2014.

Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707) – Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại số: 04 6276 4300(88319) Số fax: 04 6276 4364

Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707), Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 28/7/2014

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ/01 bộ.

8. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09giờ 30 phút ngày 28/7/2014 (giờ Việt Nam) tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T