Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), việc điều chỉnh chỉ tiêu room tín dụng cho một số ngân hàng căn cứ kết quả xếp hạng mới nhất theo Thông tư 52/2018/TT-NHNN, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong năm 2022, diễn biến thị trường và định hướng từ đầu năm tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN.

Đã nới room tín dụng cho một số ngân hàng
Room tín dụng được điều chỉnh sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng. Ảnh: T.L
"Room” tín dụng cạn dần, nguy cơ tín dụng đen nảy nở Cổ phiếu ngân hàng: Ngóng chờ động lực từ room tín dụng Sức cầu lớn, room tín dụng sẽ linh hoạt hơn con số 14%?

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo các nội dung đã đề ra tại Chỉ thị số 01 nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Trước đó và đầu năm 2022, Chỉ thị số 01 đặt ra mục tiêu tiếp tục điều hành giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD theo định hướng mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Trên cơ sở Chỉ thị 01, NHNN đã thông báo tăng trưởng tín dụng năm 2022 cho từng TCTD trên cơ sở: (1) Kết quả xếp hạng từng TCTD theo quy định tại Thông tư 52/2018/TTNHNN (đã được sửa đổi, bổ sung). (2) Xem xét một số yếu tố cụ thể hóa chủ trương, định hướng điều hành của Chính phủ, NHNN như TCTD tham gia hỗ trợ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro,…

NHNN cũng chỉ đạo TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng./.