Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp Tổng cục Thống kê ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Theo Tổng cục Thống kê, Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ 3 ngành (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này): Ngành O - hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Ngành T - hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Điều tra thông tin 960.000 doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước

Năm 2024, Điều tra Doanh nghiệp có một số điểm mới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và tính chính xác của dữ liệu thu thập.

Cụ thể là cải tiến nội dung và giải thích chi tiết bảng hỏi, giúp các doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt yêu cầu và cung cấp thông tin chính xác. Bổ sung thông tin lao động là người nước ngoài, phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường lao động Việt Nam. Thu thập bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia.

Cuộc điều tra cũng điều tra thêm 2 phiếu chuyên ngành từ đó nâng cao độ sâu và chi tiết của dữ liệu thu thập, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Theo Phương án điều tra, do tính chất quy mô không giống nhau nên các địa phương trong cả nước có thời gian tiến hành điều tra khác nhau. Tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, thời gian tiến hành từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 31/7/2024. Đối với các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp từ 5.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian tiến hành từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Các tỉnh, thành phố còn lại: thời gian tiến hành từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 30/5/2024.

Đơn vị điều tra gồm: 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành (bao gồm 3 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng); các doanh nghiệp, hợp tác xã; và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp.

Ước tính tổng số đơn vị trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 trên phạm vi cả nước có khoảng 930 nghìn đơn vị điều tra. Ngành Thống kê huy động khoảng 6480 điều tra viên và 2332 giám sát viên trong khâu thu thập thông tin tại địa bàn.

Điều tra thông tin 960.000 doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước

Tổng cục Thống kê cho biết, dữ liệu thu thập của cuộc điều tra này sẽ là nền tảng vững chắc cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các tổ chức để phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội; phân tích nhịp đập của nền kinh tế, từ đó đưa ra chiến lược đúng đắn, phù hợp, thúc đẩy sự phát triển chung. Từ dữ liệu này cũng là cơ sở để lập kế hoạch phát triển, vạch ra con đường chiến lược cho các ngành, lĩnh vực, đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế.

Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc điều tra doanh nghiệp 2024 sẽ được công bố vào quý I năm 2025.

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin gồm:

Thông tin nhận dạng: Thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp;

Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động;

Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;

Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.