THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống đường truyền giám sát cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 3 tháng 6 năm 2014 đến ngày 9 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

Địa chỉ phát hành: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại 083.8216377.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - điện thoại 083.8216377)

Đ.T