Thí điểm đấu thầu trái phiếu chính phủ theo phương thức đa giá
Tín hiệu tích cực khi lãi suất trái phiếu chính phủ liên tục giảm
Lợi suất trái phiếu chính phủ ở Eurozone vẫn ở mức cao

Theo VBMA, việc định giá trái phiếu chính phủ của các kỳ hạn lẻ được tính theo phương pháp nội suy dựa trên giá trái phiếu của các kỳ hạn chuẩn theo đường cong lãi suất VBMA Government Bond Yield Fixing.

Hiệp hội thị trường trái phiếu triển khai dịch vụ định giá trái phiếu chính phủ
Hiệp hội thị trường trái phiếu triển khai dịch vụ định giá trái phiếu chính phủ. Ảnh. T.L

Trước đó, VBMA đã xin ý kiến của các thành viên về công thức định giá này. VBMA có thể sử dụng giá chào mua hoặc giá trung bình của giá chào mua và giá chào bán trong việc tính toán dựa theo nhu cầu của các thành viên.

VBMA đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu chính phủ sử dụng VBMA Gov Bond Fixing cho các thành viên để phục vụ cho việc định giá nội bộ của các thành viên.

Về tình hình đấu thầu trái phiếu chính phủ, trong phiên đấu thầu gần đây nhất, Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 10 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng), 30 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Khối lượng trúng thầu đạt 4.480 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ trúng thầu 56%).

Trong đó khối lượng trái phiếu trúng thầu kỳ hạn 10 năm là 2.310 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 77%), 30 năm là 1.010 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 51%), 15 năm là 1.160 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 58%), trái phiếu kỳ hạn 5 năm vẫn chưa được gọi thầu thành công.

Lãi suất trúng thầu lần lượt tăng 1 điểm, 2 điểm, ở các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, giữ nguyên ở các kỳ hạn 30 năm.

Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay đạt 69% kế hoạch năm. Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 5, 7, 10, 15, 20 và 30 năm lần lượt là 19.848 tỷ đồng (đạt 99% kế hoạch năm), 5.231 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch năm), 108.344 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch năm), 77.685 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch năm), 10.505 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch năm), 20.581 tỷ đồng (đạt 69% kế hoạch năm).