Cụ thể, HPG sẽ rút khỏi tất cả công ty con liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát (do tập đoàn nắm 99,97%), Công ty TNHH Tôn Hòa Phát (100%), Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên (100%), Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hòa Phát (99,88%), Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương (99,99%), Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (99,33%). Danh sách các đơn vị bị thoái vốn còn có Công ty CP Nội thất Hòa Phát do Tập đoàn Hòa Phát nắm 99,6% vốn cổ phần.

Ngoài ra, Tập đoàn Hòa Phát cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty CP Xây dựng và phát triển Đô thị Hòa Phát (99,85%), Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát (99,67%) và Công ty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông (99,96%) .

Được biết cuối năm 2020, Tập đoàn Hòa Phát đã công bố kế hoạch thoái vốn khỏi ngành nội thất ngay đầu năm 2021, với lý do cơ cấu hoạt động sản xuất và vì ngành nội thất mang tính chất thủ công, sử dụng nhiều lao động phổ thông, không phù hợp mô hình sản xuất quy mô lớn, sử dụng dây chuyền máy móc của Hòa Phát hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG hiện được giao dịch với mức giá 42.800 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên