Theo Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Võ Trí Thành, giai đoạn 1991-2013, lượng kiều hối chính thức vào Việt Nam hàng năm đã tăng trưởng trung bình 38,6%/năm, với tổng giá trị kiều hối là 80,4 tỷ USD, chưa tính lượng kiều hối năm nay 2014, dự kiến vào khoảng 11-12 tỷ USD.

Bà Patricia Z. Riingen, Phó Chủ tịch cấp cao Khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương của Công ty Western Union cho rằng, kiều hối về Việt Nam đã tăng trưởng rất ấn tượng.

Năm đầu tiên 1994 khi tổ chức này có mặt tại Việt Nam, chỉ có khách hàng ở 16 quốc gia chuyển kiều hối về Việt Nam nhưng đến nay, sau 20 năm, người dân gửi tiền kiếu hối về Việt Nam đã được chuyển từ 187 quốc gia.

Nguồn kiều hối giúp góp phần tăng tiết kiệm, đầu tư, giảm gánh nợ, ổn định tỉ giá, cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại hối,… Do đó đây là nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo VGP