Long An phê duyệt gần 7.450 tỷ đồng vốn đầu tư công
Cầu Cần Giuộc có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, góp phần kết nối tỉnh Long An với TP. Hồ Chí Minh.

Trong số đó, nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý hơn 5.525 tỷ đồng gồm các nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung; vốn tiền sử dụng đất; vốn xổ số kiến thiết. Phần còn lại hơn 1.923 tỷ đồng sẽ do ngân sách trung ương quản lý.

Nguồn vốn đầu tư công sẽ dùng để tập trung thực hiện các dự án giao thông, nhất là các dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, đường ĐT.830E, đường ĐT.823D...; tập trung thực hiện các dự án mua sắm thiết bị, sửa chữa trụ sở làm việc thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; các dự án cấp bách phòng chống sạt lở; các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng...

Trong lần điều chỉnh này, Long An đã đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 danh mục gồm 9 dự án để điều chuyển sang thực hiện trong kỳ sau nhằm tập trung vốn cho các dự án khác mang tính chất cấp bách, bức xúc của địa phương; đồng thời, bổ sung mới danh mục gồm 15 dự án cấp thiết./.