Theo thông tin từ NHNN, triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, NHNN đã tiến hành thanh tra toàn diện Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, DAB đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DAB.

Ngày 13/8/2015, NHNN đã công bố Kết luận thanh tra DAB theo quy định của pháp luật và Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng này. Theo đó NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DAB và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DAB vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo quy định của NHNN, kiểm soát đặc biệt là biện pháp NHNN áp dụng khi một tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán, hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% tổng vốn điều lệ thực có và các quỹ... Khi đó, tổ chức tín dụng này được đặt dưới kiểm soát trực tiếp của NHNN.

Được biết, NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với Ngân hàng này.

NHNN cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của DAB được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DAB để đưa Ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Thời gian qua do tình hình kinh tế nhiều khó khăn, nhất là kể từ khi bong bóng tín dụng bất động sản xảy ra, hoạt động của DAB kém đi nhiều, nợ xấu cao, có thời điểm trên 6%. Áp lực tái cơ cấu và thu hồi nợ đối với ngân hàng này là rất lớn.

Trao đổi với báo chí ngày 13/8, Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình cho biết ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Hai phương án chính được nêu ra là tăng cường xử lý nợ xấu và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ông Trần Phương Bình cho biết đã có nhà đầu tư nước ngoài muốn mua 49% cổ phần của Ngân hàng này và hỗ trợ về tài chính trong quá trình xử lý nợ xấu tái cơ cấu để DAB nâng vốn điều lệ.

H.Y