Theo đó, có 11 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng diễn ra trong 3 tuần đầu tháng 4.

Hầu hết các đợt phát hành trong tháng đều đến từ nhóm ngân hàng thương mại với 7.100 tỷ đồng (chiếm 94,6% giá trị phát hành).

Phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 4 đến từ ngân hàng
Phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành tháng 4 đến từ ngân hàng. Ảnh: T.L
Vụ việc hủy 9 đợt “trái phiếu Tân Hoàng Minh”: Các trái chủ nên chủ động tìm nhà phát hành đòi quyền lợi Ngân hàng “chùn chân” với trái phiếu doanh nghiệp Giải pháp phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội là ngân hàng nổi bật nhất với 4.600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm qua 4 đợt phát hành. Ngân hàng TMCP Hàng hải và Ngân hàng TMCP Á Châu cùng xếp sau, phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn lần lượt 3 năm và 2 năm.

Tổng công ty Idico là doanh nghiệp duy nhất không thuộc nhóm ngân hàng phát hành trái phiếu trong tháng 4, chiếm 5,4% giá trị phát hành (400 tỷ đồng).

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.696 tỷ đồng, tăng 14,66% (chiếm khoảng 13,3% tổng giá trị phát hành) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 56.932 tỷ đồng, giảm 22,8% (chiếm khoảng 86,7% tổng giá trị phát hành).

Dự kiến trong quý II, Ngân hàng TMCP Bản Việt có phương án phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo nhằm tăng vốn cấp 2 với kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 8,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng có phương án phát hành riêng lẻ tối đa 35.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất được quyết định theo từng đợt phát hành, kỳ hạn từ 1 đến 5 năm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt cũng đã phê duyệt phương án phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9%/năm cho kỳ đầu và thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng Vietcombank trong các kỳ tiếp theo, cộng biên độ tối thiểu 2,5%/năm./.