Dự thảo thông tư mới được xây dựng để thay thế Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Thông tư 21, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư 21 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số ngân hàng thương mại không thành lập được phòng giao dịch tại khu vực ngoại thành TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khi không thành lập chi nhánh tại khu vực này…

Sẽ có quy định mới về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
Sẽ có quy định mới về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ảnh: T.L
Bổ sung một số quy định về giấy phép hoạt động ngân hàng Ban hành quy định mới về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã rà soát các nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với văn bản pháp luật liên quan, yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước và hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Một trong những nội dung sửa đổi là bổ sung quy định về ngân hàng con ở nước ngoài (bao gồm ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài) là một hiện diện thương mại của ngân hàng thương mại tại nước ngoài.

Bổ sung phạm vi điều chỉnh về việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch phù hợp với quy định về thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng bổ sung khái niệm “vùng nông thôn”, “vùng sâu, vùng xa” để có cơ sở ngân hàng thương mại xác định địa điểm thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới phục vụ đời sống người dân tại các địa bàn khó khăn, xa xôi theo chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Văn bản đang được soạn thảo cũng đưa ra các quy định hướng tới sự phân cấp thủ tục hành chính nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian, tạo sự chủ động trong quá trình xử lý./.