Theo con số này, tốc độ tăng trưởng huy động vốn thực tế vẫn chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Giá trị tuyệt đối của vốn huy động đến cuối tháng 9 đạt khoảng 12,9 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ của nền kinh tế khoảng 12,63 triệu tỷ đồng.

Tăng trưởng huy động vốn thấp hơn tăng trưởng tín dụng
Quy mô tín dụng mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: T.L
Hút mạnh tiền qua thị trường mở, giá vàng thế giới tuột dốc không phanh Đảm bảo khung khổ pháp lý để tăng tỷ trọng tín dụng xanh

Trong khi đó, theo số liệu Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/9/2023, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5,73%. Với số liệu này, tốc độ tăng trưởng huy động vốn cũng chỉ lớn hơn chút ít so với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Về lãi suất, số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết mức giảm trung bình đối với các khoản cho vay mới khoảng 1 - 1,5% so với cuối 2022. Hiện nay, mức lãi suất cho vay bình quân với khoản cho vay ngắn hạn khoảng 5,5 - 7%/năm; cho vay trung dài hạn khoảng 8,5 - 10%/năm (đây là những khoản cho vay mới). Lãi suất của những khoản vay nợ trước đây chưa đến kỳ trả nợ thì có độ trễ do trước đây ngân hàng thương mại huy động lãi suất cao.

Riêng tín dụng chính sách cho người nghèo, người thu nhập thấp đạt tăng trưởng 8,19% so với cuối năm 2022, tổng dư nợ là 316 nghìn tỷ đồng, với hơn 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong 3 năm gần đây, tín dụng toàn hệ thống tăng thêm bình quân khoảng 1 triệu tỷ đồng/năm. Cụ thể, quy mô tín dụng cấp cho nền kinh tế năm 2021 là 17,4 triệu tỷ đồng; năm 2022 là 19,7 triệu tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2023 gần 10,2 triệu tỷ đồng./.