Cục Thuế Bình Định: Lợi ích kép từ đẩy mạnh quản lý thuế thương mại điện tử
Cục Thuế Bình Định triển khai Tháng đồng hành quyết toán thuế 2021
Cục Thuế Bình Định: Thu ngân sách 3 tháng tăng hơn 20% so cùng kỳ

Khẳng định vị thế trên “Bản đồ thuế” quốc gia

Trên thực tế, năm qua, Cục Thuế Bình Định đã xây dựng mô hình “Quản lý thuế bằng công nghệ”, tập trung hoàn thiện mô hình với 6 nội dung cốt lõi đã, đang và sẽ triển khai trong năm 2022.

Theo đó, thực hiện phủ sóng tất cả các đối tượng quản lý thuế; phủ sóng tất cả các chức năng quản lý thuế; hỗ trợ nghiệp vụ quản lý thuế với các bài toán nghiệp vụ; hỗ trợ nghiệp vụ quản lý thuế chuyên sâu; hỗ trợ công tác quản trị nội ngành với định hướng công khai toàn bộ các mặt của công tác tổ chức cán bộ và quản trị, tài chính; hỗ trợ công tác giám sát nội bộ với định hướng tập trung quản lý tại cục thuế.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đi đúng của Cục Thuế Bình Định
Cục Thuế Bình Định đã có nhiều sáng tạo ứng dụng CNTT trong quản lý thu thuế.

Trên nền tảng mô hình “Quản lý thuế bằng công nghệ”, Cục Thuế Bình Định đã hoàn thiện, tối ưu hóa mô hình “Phục vụ người nộp thuế (NNT)” với 5 nội dung: hỗ trợ NNT; cảnh báo trên diện rộng và hẹp; công khai hướng đến mô hình “Quản lý mở”; đối thoại được mở rộng bằng nhiều hình thức (trực tiếp và trực tuyến); thanh tra, kiểm tra thuế. Theo đó, tiếp tục xây dựng các bài toán nghiệp vụ chuyên sâu để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh khẳng định, công nghệ thông tin (CNTT) từ vai trò “hỗ trợ công tác quản lý thuế” đã chuyển hóa thành “nền tảng cho công tác quản lý thuế”. Đây là bước chuyển biến quan trọng về chất để tiến đến số hóa hoàn toàn công tác quản lý thuế, tạo ra môi trường phục vụ NNT tối ưu nhất và quản lý thuế minh bạch, hiệu lực, hiệu quả nhất.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã khẳng định vị thế của ngành Thuế Bình Định trên “Bản đồ thuế” quốc gia.

"Quản lý mở", tiếp tục công khai, minh bạch công tác quản lý

Thời gian tới, Cục Thuế Bình Định tập trung triển khai mô hình “Quản lý mở” theo hướng công khai toàn bộ để thu hút toàn xã hội tham gia quản lý thuế thay vì khép kín như hiện nay. Đồng thời, cơ quan thuế công khai tất cả hoạt động nội ngành từ công tác tổ chức, tài chính đến kết quả thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, chuyên nghiệp và giàu tính xây dựng trong toàn ngành.

Ngoài ra, cục thuế tỉnh tiếp tục tăng cường số hóa công tác quản lý thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh và quản trị nội bộ; trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện ứng dụng giám sát hóa đơn điện tử và các bài toán nghiệp vụ chuyên sâu hướng trọng tâm vào công tác thanh tra kiểm tra và giám sát nội ngành; đẩy mạnh điện tử hóa công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh giao tiếp, triển khai kịp thời các chính sách mới đến NNT thực hiện.

Lãnh đạo cục thuế tỉnh đã giao công chức toàn đơn vị phải sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT của ngành và 12 ứng dụng của cục thuế xây dựng nhằm khai thác, rà soát số liệu liên quan, phát hiện kịp thời các sai sót, vi phạm của doanh nghiệp để cảnh báo đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất, giúp cho doanh nghiệp khắc phục kịp thời sai phạm, tránh bị xử lý vi phạm hành chính thuế.... Tiến tới quản lý, kiểm tra và giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế bằng ứng dụng CNTT là chính. Người đứng đầu đơn vị phải nêu gương trong việc sử dụng thành thạo các ứng dụng của cục thuế để thúc đẩy công tác điện tử hóa của ngành.

Đối với nhóm ứng dụng quản lý thuế hộ kinh doanh, các phòng chức năng thuộc cục thuế tỉnh sẽ thường xuyên tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về mục đích, ý nghĩa quản lý hộ kinh doanh trên ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh. Đảm bảo người dân hiểu rõ tính công khai, minh bạch, công bằng trong công tác quản lý hộ kinh doanh của ngành thuế. Ngoài ra, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện thêm các tính năng của Bản đồ số hộ kinh doanh, tích hợp thêm thông tin từ Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định, xem đây là một kênh phản biện để chi cục thuế thực hiện rà soát, quản lý theo quy định.

Các chi cục thuế tiếp tục vào cuộc, thường xuyên, liên tục tổ chức tuyên truyền, công khai thông tin quản lý hộ kinh doanh trên ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh”. Tập trung tuyên truyền, quảng bá mục đích, ý nghĩa quản lý hộ kinh doanh trên ứng dụng “Bản đồ số hộ kinh doanh” và lồng ghép nội dung cách thức sử dụng ứng dụng Bản đồ số trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sử dụng thành thạo Bản đồ số. Đảm bảo người dân hiểu rõ tính công khai, minh bạch, công bằng trong công tác quản lý hộ kinh doanh của ngành Thuế…

Đối với nhóm ứng dụng hỗ trợ giám sát kê khai, quản lý, khai thác nguồn thu, sẽ tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng đến từng chức năng: tuyên truyền, hỗ trợ NNT; kê khai kế toán thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý, đôn đốc, xử lý nợ thuế đến tất cả các phòng, chi cục thuế, đội thuế theo hướng chuyên môn hóa từng lĩnh vực, từng sắc thuế.

Đồng thời, đơn vị xây dựng ứng dụng “Hỗ trợ quản lý hóa đơn điện tử” kết hợp các bài toán ứng dụng trên cơ sở kết hợp dữ liệu hóa đơn điện tử với nền tảng dữ liệu, các tính năng sẵn có để nhận dạng kịp thời, đưa ra các thông báo cảnh báo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Có thể nói, Cục Thuế tỉnh Bình Định là một trong những đơn vị có nhiều sáng kiến ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ cho NNT. Việc công khai, minh bạch trong quản lý thu thuế đã tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp./.

Sớm triển khai toàn tỉnh ứng dụng eTax Mobile

Lãnh đạo Cục Thuế Bình Định hiện đã giao phòng chức năng sớm hoàn thiện các thủ tục để UBND tỉnh ban hành chính thức chỉ thị triển khai trên toàn tỉnh thực hiện ứng dụng eTax Mobile.

Theo đó, thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng, chi tiết cụ thể đến từng đơn vị, đảm bảo tất cả công chức thuế và mọi người dân đều hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa và sử dụng thành thạo ứng dụng “eTax Mobile” để tra cứu thông tin và nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ thuế./.