Lý do Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lấy ý kiến cổ đông là điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 từ 20% lên 30%.

Hồi đầu năm 2023, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. Các chỉ tiêu khác, sản lượng điện sản xuất là 2.163 triệu kWh, doanh thu 2.457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 856 tỷ đồng.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vẫn tăng cổ tức dù lợi nhuận giảm sâu
Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vẫn tăng cổ tức dù lợi nhuận giảm sâu. Ảnh: T.L
Hà Đô: Lợi nhuận công ty mẹ tăng mạnh, nhưng lợi nhuận chung toàn tập đoàn vẫn giảm sâu Lợi nhuận quý III/2023 của 'vua cá tra' Vĩnh Hoàn giảm sâu

Trước đó trong năm 2022, công ty đạt sản lượng điện sản xuất là 2.616 triệu kWh, doanh thu đạt 3.095 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.265 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh quý III/2023, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 382 tỷ đồng, giảm 41,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần lũy kế 9 tháng là 1.932 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty trong quý III/2023 là gần 26 tỷ đồng, giảm hơn 88% so với kết quả gần 221 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 764 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh hiện đang sở hữu 3 nhà máy thủy điện. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn có công suất 66 MW tại huyện Vĩnh Thạch, tỉnh Bình Định; Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum công suất 220 MW tại huyển Kon Plong, tỉnh Kon Tum; Nhà máy Thủy điện Sông Hinh công suất 709 MW tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phủ Yên./.