TP. Hồ Chí Minh: Cơ chế đặc thù đã phát huy tác dụng
Đoàn tàu tuyến metro số 1, TP.HCM đoạn trên cao, chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức.Ảnh: Sơn Nam

Thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng

Đánh giá kết quả sau 4 tháng triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98), ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, theo Quyết định 896 về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Thủ tướng Chính phủ, hiện có 2/11 nhiệm vụ đã được các bộ, ngành trung ương hoàn thành. TP. Hồ Chí Minh có 7/22 nhiệm vụ hoàn thành, 4 nội dung cơ bản hoàn thành, các nhiệm vụ khác thành phố sẽ tập trung hoàn thành trước 31/12/2023.

Trong đó, HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 14 nghị quyết thuộc thẩm quyền; còn 12 nội dung theo thẩm quyền sẽ được thông qua tại kỳ họp HĐND cuối năm. UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã chủ trì 9 nhiệm vụ và tham mưu trình HĐND thành phố 13 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND. Đến nay, thành phố đã ban hành 1 quyết định và tham mưu HĐND ban hành 6 nghị quyết nhằm triển khai các chính sách được giao.

Đáng chú ý, trong số hàng chục phần việc đã và đang triển khai, bước đầu đem lại hiệu quả ngoài mong đợi là về huy động, sử dụng nguồn lực, tự chủ tài chính, bước đầu giúp thành phố chủ động, tự chủ, tự tin hơn trong điều hành, thực thi các nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Cụ thể, HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa; nghị quyết ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT; nghị quyết quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ chế đang phát huy tác dụng tích cực

TP. Hồ Chí Minh: Cơ chế đặc thù đã phát huy tác dụng
Chính sách đặc thù đã góp phần thu hút các dự án đầu tư cho TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Cũng trên cơ sở các nghị quyết trên, thành phố đã có cơ sở pháp lý sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách của thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết vấn đề an sinh, xã hội. Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành mức quy mô đầu tư tối thiểu của các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và thể thao - văn hóa, làm cơ sở thu hút đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực này.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, sự tập trung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của ban chỉ đạo, sự vào cuộc của các bộ, ngành và sự chủ động triển khai từ sớm đã giúp TP. Hồ Chí Minh thực hiện được khối lượng công việc rất lớn sau 4 tháng triển khai nghị quyết.

Người đứng đầu chính quyền TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 sau khi được thành phố thành lập sẽ tổ chức các phiên họp và đưa ra các khuyến nghị, để triển khai các chính sách cụ thể, từ đó giải quyết các vấn đề lớn của thành phố.