Cụ thể về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, số liệu từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, toàn địa bàn có thêm 1.090 dự án được cấp mới, tăng 35,1% (so với cùng kỳ năm 2022) với vốn đăng ký đạt 573,5 triệu USD, tăng 20,1%.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị trường M&A Việt Nam. Ảnh Đỗ Doãn
Thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam thông qua hoạt động góp vốn, mua cổ phần... Ảnh: Đỗ Doãn

Trong đó, hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với có 462 dự án với vốn đăng ký 218,9 triệu USD, chiếm 38,2% vốn đăng ký cấp mới; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 269 dự án với vốn đăng ký 134,5 triệu USD, chiếm 23,5%; hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo có 17 dự án với vốn đăng ký là 67,2 triệu USD, chiếm 11,7%; hoạt động xây dựng có 8 dự án với vốn đăng ký 54,5 triệu USD, chiếm 9,5%.

Singapore là quốc gia dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 184 dự án, vốn đăng ký đạt 170,1 triệu USD, chiếm 29,7% vốn đăng ký cấp mới. Kế đến là Nhật Bản với 95 dự án, vốn đăng ký 81,2 triệu USD, chiếm 14,2%. Ấn Độ với 40 dự án, vốn đăng ký đạt 62,2 triệu USD, chiếm 10,8%.

Trong khi đó, điều chỉnh vốn đăng ký có 281 dự án, tăng 71,3%, với vốn điều chỉnh đạt 601,7 triệu USD, giảm 61,3%. Trong đó, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ có 62 dự án, vốn đăng ký tăng 198,9 triệu USD chiếm 33,1% vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động thông tin và truyền thông có 49 dự án, vốn đăng ký 150,7 triệu USD, chiếm 25,1%; hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy có 96 dự án, vốn đăng ký tăng 104,5 triệu USD, chiếm 17,4%.

Hoa Kỳ là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong 11 tháng năm 2023, với mức điều chỉnh khoảng 217,9 triệu USD, chiếm 36,2% vốn đăng ký điều chỉnh.

Về góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, TP. Hồ Chí Minh có 2.099 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với mức vốn góp hơn 1,9 tỷ USD, tăng 26,7%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 917 triệu USD, chiếm 48%; hoạt động bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 363,3 triệu USD, chiếm 19%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 330,1 triệu USD, chiếm 17,3%.

Theo thống kê, Singapore và Malaysia là hai quốc gia có tỷ trọng góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp cao nhất, với tỷ lệ lần lượt chiếm 43,4% và 21,2%.

Thống kê từ ngày 1/1/1988 đến ngày 20/11/2023 cho thấy, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 12.300 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực (cao nhất nước) với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 57,25 tỷ USD; 26.389 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 25,7 tỷ USD. Tính chung giá trị vốn đầu tư nước ngoài cấp mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 82,95 tỷ USD.